DUKAT Sp. z o.o.

Automatyka przymysłowa

Skontaktuj się z nami:

email: Dukat@dukatad.pl

tel./fax: 42 213 12 51

tel./fax: 42 215 25 71

Współpracujemy z:

Kontakt

Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń Przemysłowych DUKAT Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 18/20

95-200 Pabianice

tel./fax: 42 213 12 51

tel./fax: 42 215 25 71

Dukat@dukatad.pl


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Handlowego

Numer KRS : 0000085232

Kapitał Zakładowy : 500.000,- złotych

NIP : 731-000-43-78 REGON : 001339580

Rachunek Bankowy : PKO BP O /PABIANICE 45 1020 3437 0000 1002 0015 0854